Nero bambuk 7 derejeli ösümlik stendi

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Nero Bamboo 7 derejeli ösümlik stendi
Marka: NERO
Materia: bambuk
Reňk: asyl
Agramy: 3 kg töweregi
Ölçegi: 15,7 x 7,9 x 48 dýuým (L x W x H)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bukjadaky zatlar:
2 sany giň çarçuwalar, 2 sany dar çarçuwalar, 4 sany çyzgy, 5 sany orta tekjeler, 1 sany aşaky tekjeler, 20 sany nurbat, 16 sany nurbat we hoz, 1 sany allen wilka, 1 jübüt ellik, 4 sany süýşürilmedik pad.
Üns beriň:
Embygnananyňyzda bukjanyň içindäki ulanyjy gollanmasyna eýeriň.
Bambuk temperatura täsir edýändigi sebäpli, bambuk gülüni çygly ýerde açyk ýerde goýmaň. Uzak wagtlap çyglylyk, gül stendiniň galyndy bolmagyna sebäp bolar. Gül stendini çygly polotensa bilen arassalaň.

Ulanyş ýagdaýy:
Bu ösümlik stendiniň tekjesi diňe bir gül çüýşeleri üçin ulanylman, eýsem bezeg, suratlar, kitaplar, çakyrlar we paýlaşmak isleýän zadyňyzy görkezmek üçin köp sanly displeý tekjesi hökmünde hem ulanylyp bilner. Balkonda, otagda, eýwanda, bagda ýa-da eýwanda ýerleşdirmek üçin amatlydyr.

Üstünlikleri:
Qualityokary hilli bambuk Natural Tebigy we ýokary bahaly Phyllostachys pubescens, Carbonized Phyllostachys pubescens aşgazana, deformasiýa garşydyr. Bambukyň üstü ýag esasly boýag, biraz suw geçirmeýän, arassalamak aňsat. Bambuk bilen bambuk biri-biri bilen ýakyn baglanyşykly, Nurbat baglanyşygyny ulanyň , ýokary gatylygy we berkligi.

Köp gatly funksional dizaýn: Tygşytly giňişlikde 7 gatlakly ösümlik stendiniň dizaýny 7 7-8 dürli ululykdaky ösümlikleri dik giňişlikde saklaň, ösümlikleriňizi tertipli saklaň we ýatylýan otagyňyzy ýa-da kiçi kwartiraňyzy arassa we tertipli ediň.

Pleönekeý gurnama we işleýiş: Önüm bukjasynda gurnama kitabyny dakarys, ony 6 aňsat ädim bilen gurmaly. Çagalar bilen gurnamak ýakymly zat. soragyňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz. size kömek ederis.

Habarlaşyň: haýsydyr bir mesele bar bolsa bize ýüz tutuň: gongyuxuan@nerobamboo.com

7 tier plant stand (2)

7 tier plant stand (3)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary