Nero bambuk spice rack guramaçysy

Gysga düşündiriş:

Marka: NERO
Materia: bambuk
Reňk: asyl
Agramy: 1 kg töweregi
Ölçegi: 14,5 x 12 x 3 dýuým (L x W x H)
Bukjadaky zatlar:
1 Bambukdan hoşboý ysly gaplaýjy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlikleri:
Köpugurly ammar görnüşleri - Köpugurly bambuk tagamyny gurnaýjy, taýagyň üstünde durup, aşhana çekmesine dakyp biler. Çyzgyda ýa-da şkafyňyza gaty laýyk gelýär. Beýleki nahar önümlerini saklamak üçin ýer boşadýan gaty amatly.

Üç derejeli hoşboý ysly gap - Bu ýakymly ysly gap saklaýjy gapyň üç sany 3,15 x 9,8 dýuým derejesi bar, köp sanly ýakymly çüýşelere we bankalara laýyk gelýär. Çüýşeleri aňsat saklamak we görkezmek üçin tekjäniň dizaýn aýratynlyklary, bir bellikde aňsatlyk bilen okaň. Aşhanalarda, gap-gaçlarda, hammamda ýa-da biderek ýerlerde ýakymly ysly zatlary, çüýşeleri we bankalary, atyrlary, dyrnaklary, losýonlary ýa-da beýleki kosmetika serişdelerini guramak üçin amatly.

Çydamly bambuk gurluşygy - Çalt ösýän we bol bambuk gaty we plastmas şkaf gurnaýjylaryndan has güýçli we çydamlydyr. Bambuk agajy geň ys, pos ýa-da plastik ys bermez. 100% arassa bambukdan ýasalýar. Içerde ulanyň. Ony suwa batyrmaň.

Ajaýyp sowgat ideýasy - Täze nahar bişirmek taslamalaryny synap görmegi halaýan nahar bişirýänler üçin ajaýyp sowgat. Köpugurly tekjäniň dizaýny ony diňe aşhana däl-de, has köp ýerde ulanmaga mümkinçilik berýär. Retro materialy we bambukyň reňki ony otagy bezemek, bankalar, bankalar, atyr, çakyr we çüýşe seriýalaryny guramak üçin ulanyp boljak ýyly we tebigy görünýär.

Müşderi kanagatlandyrmagy - Önümimizde bir mesele tapdyňyzmy? Seni ýapdyk! Önümlerimiz, önümlerimiz bilen kanagatlanmasaňyz, 100% kanagatlandyryş kepilligi bilen goldanýar. Çalyşmak ýa-da dolulygyna yzyna gaýtarmak üçin ony bize iberiň. Müşderini kanagatlandyrmak biziň ilkinji nobatymyzdyr!
Habarlaşyň: haýsydyr bir mesele bar bolsa bize ýüz tutuň: gongyuxuan@nerobamboo.com

Nero Bamboo Spice Rack Organizer (3)

Nero Bamboo Spice Rack Organizer (6)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň