Nero bambuk ziplok sumkasyny saklaýjy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Nero bambuk ziplok sumkasyny saklaýjy
Marka: NERO
Materia: bambuk
Reňk: asyl
Agramy: takmynan 0,6 kg
Ölçegi: 12 x 12 x 3 dýuým (L x W x H)

Bukjadaky zatlar:
1 bambuk halta saklaýjy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlikleri:

Qualityokary hilli bambuk Natural Tebigy we ýokary bahaly Phyllostachys pubescens, Carbonized Phyllostachys pubescens aşgazana, deformasiýa garşydyr. Bambukyň üstü ýag esasly boýag, biraz suw geçirmeýän, arassalamak aňsat.

ZIPLOCK BAG GURAMASY - Bagjy gurnaýjymyz, bulaşyk iýmit saklaýan plastik paketleri çekişiňizde kategoriýa boýunça saklap, aşhanaňyzy tertipli saklap biler. Bu Ziplok Bag saklaýjy, kwartal slaýder haltalaryny goşmak bilen ähli iýmit saklaýan haltalara laýyk ölçeg üçin ajaýyp ululyga eýedir. Bulaşyk aşhana çekişiňiz üçin ahyrky ammar çözgütleri. Çyzgylary gysyp, içindäki zatlary goýanyňyzda ýykylmakdan has gowy zat.

Tutuşlygyna täzelenýän material - Bu plastik halta saklaýyş gutusy tebigy bambukdan ýasaldy. Arassalamak we saklamak aňsat. Tebigatda bolşy ýaly, her gutyny özboluşly etmek üçin reňk we gurluş dürli bolup biler!

Ansat gurnama - Doly ýygnandy! Çyzgyda goýup ýa-da bonus asma gurallar toplumymyz bilen diwara asyp bilersiňiz. Çyzgyňyzyň iň bolmanda 12 x 12 x 3 dýuým ululygyna göz ýetiriň.

Guramaçylar üçin sowgat - Bu diňe Guramaçylaryň arzuwy! Gowy görünýär we owadan paket bilen özüni gowy duýýar! Durmuşy üýtgedýän bu dizaýn, söýgüliňizi çekişiniň ozal beýle tertipli we tertipli bolmandygyny görenlerinde begendirer!

Ajaýyp ussatlyk - Her dispenser hünärmenler tarapyndan berk ýygnalyp, el bilen ýuwulýar. Ömürboýy dowam etjek “Gallon”, “Kwart”, “Sandwiç” we “Snack” -yň lazer bilen ýazylan harplary.

Habarlaşyň: haýsydyr bir mesele bar bolsa bize ýüz tutuň: gongyuxuan@nerobamboo.com

Nero bamboo ziplock bag storage organizer (3)

Nero bamboo ziplock bag storage organizer (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň