Göçme 3 derejeli bambuk ösümligi

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Göçme 3 derejeli bambuk zawody
Marka: NERO
Materia: bambuk
Reňk: asyl
Agramy: 2,5 kg töweregi
Ölçegi: 38,8 x 15 x 37,8 dýuým (L x W x H)

Bukjadaky zatlar:
12 tekiz, 3 tekje, 1 jübüt ellik.

Üns beriň: Tekstdäki agram çäkleri, aşaky tekjesi 30 litr orta we 15 funt ýokary tekje.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlikleri:
Çydamly bambuk - Gül stendi beýik daglarda 5 ARYL tebigy bambukdan ýasalýar. Temperatureokary temperatura ýasamak usulyndan soň çydamlydyr. 3 gezek arassalamak prosesi we ekologiýa taýdan arassa lak bejergileri gül ekranyny tekiz, suw geçirmeýän we aňsat saklaýar. Içerde we daşarda gül görkezmek üçin amatly.

Özüne çekiji we bukulyp bilinýän dizaýn - Tebigy bambuk reňkleri ösümlikleriňize tebigatyň reňkleri bilen ajaýyp gidýän we öý bezeginiň islendik dizaýnyna laýyk gelýän ajaýyp we ajaýyp displeý goşýar. Eplenýän dizaýn, amatly netijeliligi we aralygy tygşytlamagy üpjün edýär

Köp funksiýaly amaly - Bu ösümlik stendi ösümlik tekjesi, ammar gurnaýjy tekjesi, hammam gurnaýjy raf ýaly ösümlikler, aýakgaplar, hajathana, polotensalar, gap-gaçlar, güneşli bezeg zatlary üçin ammar ýa-da ekran tekjesi hökmünde ulanylyp bilner.

Amaly berk - Tegelek we arka çyzykly dizaýn, ulanylyşda has ygtybarlylygy üpjün edýär; Gämi duralgalarynyň ýerlikli ýagtylygy, doly şemalladylmagy we suwuň drena; y üpjün edýär; Galyň aýak we polat nurbatlar has güýçli göterijilik ukybyny üpjün edýär.

Embygnamak aňsat - paketde anyk görkezme gollanmasy we paketde gurnama gurallary bar, Goşmaça gurallar talap edilmeýär. Gurmak gollanmasyna salgylanyp, gurnamany aňsatlyk bilen tamamlap bilersiňiz. Umumy ölçegleri: 38,8 x 15 x 37,8 dýuým (L x W x H)

Ygtybarly jikme-jik dizaýn: Yzky çyzgy dizaýny ösümlikleriň ýykylmagynyň öňüni alýar. Aşaky gatlagyň içi boş dizaýny gowy ýagtylygy üpjün edýär we ösümlikleriň ösmegi üçin peýdaly drena ,, posuň öňüni almak we şemalladyş funksiýalaryna eýedir. Surfaceerüsti we tegelek burçlar maşgalaňyzy dyrnaklardan goraýar we arassalamak aňsat.

Habarlaşyň: haýsydyr bir mesele bar bolsa bize ýüz tutuň: gongyuxuan@nerobamboo.com

Portable 3 tier bamboo plant stand (2)

Portable 3 tier bamboo plant stand (5)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň